..................................................................ROK   2021........................................................

Vzhledem  k současné  neblahé  celospolečenské situaci zapříčiněné coronavirem je činnost Klubu Naděje Tábor omezena.

 

                                                        

  Přejeme všem svým členům i přátelům našeho klubu do roku 2021  všechno nejlepší, hlavně zdraví, životní pohodu a abychom se co nejdříve zase všichni mohli vrátit k normálnímu životu.

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený