PŘEDČARODĚJNICE A NÁVŠTĚVA SKŘÍTKOVA

23. dubna jsme se sešli na návsi v Náchodě. Jako klub jsme se rozhodli pálení čarodějnice uspořádat  s týdenním předstihem.  Zároveň jsme chtěli navštívit u Malého Jordánu "městečko" Skřítkov" , o němž jsme se dozvěděli teprve nedávno a byli jsme na něj zvědaví. Chtěli  jsme do něj také umístit  našeho zástupce, skřítka Klubáčka. Toho vytvořila Jessica Šulcová,  dívka z našich řad.  Celý pohádkový Skřítkov nás svou barevností a rozmanitostí nápadů nadchnul. I pro našeho Klubáčka jsme zde našli domov, který jsme mu ještě vyzdobili  barevnými kytičkami.

Od Malého Jordánu jsme se přemístili na zahradu ke Smržovům. Zde jsme si nejdříve opekli na ohni buřtíky. Poté se společně tvořila čarodějnice. Mezitím děti  objevily pod hromadou dřeva truhličku se  sladkým pokladem. Zlatým  hřebem programu bylo  tradiční upálení čarodějnice.

Celé odpoledne se nám báječně vydařilo, včetně počasí, které nám vysloveně přálo.

             23.dubna - Předčarodějnice + Skřítkov

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený